KaletpoL Ekotech 

Elżbiety Rakuszanki 6/U2 02-496 Warszawa

Tel: (22) 636-83-60

Mob: 502-264-207

Fax: (22) 838-10-29

NIP: 522 186 33 92

Mail:biuro@kaletpol.pl

 

Zakres działania:

obsługa techniczna firm,

 doradztwo, projekty, realizacje kompletacja dostaw,

 zamówienia nietypowe.